Modul 3 - Phụ gia - Binders

Binder cũng được biết như là một loại hóa chất như: Resin, Polymer, Medium hay Varnish là một trong những thành phần của sơn. Sơn có chứa Pigment, dung môi. Hai thứ này được trộn với Binder, nhờ tính chất lý học và hóa học của chúng mà đã cho ra một loại sơn có chứa đặc tính của loại Binder. Loại đặc biệt của hóa chất thường được sử dụng để phân loại sản phẩm cuối cùng đó là: Alkyd, Acrylic và Nitrocellulose. Chúng có thể được chia thành hai nhóm để dễ mô tả cách làm khô sơn. KHÔNG THỂ CẢI HÓA VÀ CÓ THỂ CẢI HÓA: Lớp phủ không thể cải hóa được là lớp phủ dựa vào sự bay hơi của dung môi để tạo ra lớp sơn khô, không có sự thay đổi hóa chất nào xảy ra. Vì thế khi khô thì chúng vẫn còn hòa tan được và sẽ hòa tan lại trong dung môi của chính chúng. Trong loại sản phẩm sơn tái hoàn thiện thì Belco-Nitrocellulose, Belcry Acrylic Lacquer và Utraclear nằm trong loại này. Tuy nhiên trọng lượng phân tử Polymer cao hơn, nó đòi hỏi một cách đáng kể số lượng chất dùng pha loãng đảm bảo độ nhớt khi phun. Vì vậy nó mang lại thể rắn thấp và độ phủ kém. Lớp phủ có thể cải hóa được là lớp phủ trải qua phản ứng hóa học và làm mất đi nhanh chất dung môi trong suốt quá trình khô sơn. Do thành phần Polymer có liên kết X và được hòa tan hoàn toàn khi khô. Trọng lượng phân tử Polymer thấp nên chỉ cần một lượng ít dung môi để đạt được độ nhớt. Vì thế nó nang lại độ rắn cao khi phun. Các điều kiện ứng dụng và thời gian sơn lại thường lâu hơn loại không thể cải hóa được, nhưng độ bền thường tốt hơn. Có ba phương pháp hình thành nên lớp sơn khô bằng mối liên kết: