Modul 7 - Phụ gia thêm vào

Có các vật liệu đặc biệt khi thêm vào sơn với một lượng thấp cỡ 0,001% và hiếm khi hơn 5% thì sẽ có một ảnh hưởng sâu sắc đối thành phần lý học và hóa học của sơn.