• Pha màu vi tính bên A/C có dàn máy không? Có thể pha tất cả màu xe hơi không?

    Pha màu vi tính được hiểu như là vi tính hóa, sau khi lập công thức pha màu, nhà sản xuất lưu trữ vào máy tính cùng các dữ liệu: Tên xe, Model xe, Năm sản xuất, Mã số màu,.. từ đó khi bất kỳ chiếc xe nào vào sửa chữa, dựa trên thọng số đó mà người kỹ thuật có thể pha màu một cách chính xác,

    Với hệ thống pha màu vi tính của chúng tôi có thể pha bất kỳ màu nào của xe hơi, xe thương mại, Xe cơ giới. Các hệ màu tiêu chuẩn thế giới PANTONE, RAL,..và đặt biệt là tất cả các màu xe gắn máy mà các hãng tên tuổi không có thể pha được.

    Ngày đăng: 30-07-2015 594 lượt xem
  • Bình luận (0)
  • Bình luận facebook
    Captcha