Sơn màu Candy

Màu Candy - là loại màu gốc có nguồn gốc từ màu dye, có độ trong suốt. Màu phải được sơn trên một lớp màu nền và ảnh hưởng màu nền đó tạo lên màu cực kì đẹp. Màu Candy thường không bền màu lâu như màu thông thường khác. Màu Candy nó có 2 dòng - 1 loại phủ bóng và 1 loại tự bóng. Nếu có nhu cầu về màu candy, xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 0913 731 987