• Tôi muốn mua màu sơn xe mà không có code màu, muốn pha thì sao?

    Nếu sơn cả xe, bạn có thể mô tả Màu xe, Loại xe, Model xe, Năm sản xuất. Chúng tôi sẽ truy cứu online để tìm màu gần đúng nhất, nếu là sơn dặm vá,

    Tốt nhất là gởi nắp xăng hoặc mẩu sơn đến cửa hàng pha sơn để lấy màu chính xác.

    Ngày đăng: 30-07-2015 853 lượt xem
  • Bình luận (0)
  • Bình luận facebook
    Captcha