Chương 8 - Kiểm tra sơn

Nhà sản xuất sơn phải thường xuyên thực hiện việc kiểm tra có hệ thống dựa vào các hợp chất trung gian và các sản phẩm ở các cấp độ sản xuất khác nhau để đảm bảo sự đồng bộ của phẩm chất để sản phẩm được tồn tại. Việc kiểm tra sản phẩm cuối cùng khi đưa vào đóng gói để phân phối cho khách hàng là rất quan trọng. Việc kiểm tra phải cho thấy rằng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chính xác cả thành phần và cách nó thể hiện khi sử dụng. Thành phần có lẽ được xác định bởi sự phân tích , trong khi việc thực hiện được kiểm tra thông qua việc đo đạt có tính chất vật lý của sơn lỏng và của lớp hóa chất khô và đặc biệt là do các thử thách dưới những điều kiện phát sinh mà nó sẽ gặp thình lình trong khi thực hành. Lịch trình của những thử thách này sẽ khác theo thị trường mà sơn được thiết kế. Ví dụ : Lớp choàng là một lớp Emulsion Paint dự định sử dụng phủ khắp giấy hoặc nhựa sẽ được kiểm tra trên những kiến thức này và kiến thức của những nhà sản xuất sẽ đòi hỏi là những nền tảng thích hợp. Lớp men để tráng cho kim loại ssẽ được kiểm tra dựa trên kim loại làm sạch và sử lý ttrước được nhà sản xuất yêu cầu. Trong số việc kiểm tra quan trọng theo sau đó là: độ dính, độ cứng, độ dẻo, việc kiểm tra nước bóng, hài hòa màu sắc và sự quyết định của độ chịu đựng với sự tấn công của các hóa chất khác nhau và những nhân tố máy móc. Nơi những điều kiện của việc sử dụng sản phẩm tái tạo không dễ dàng tin cậy phải được thay thế tự ý hơn với những cuộc kiểm tra tiêu chuẩn trong mẫu hàng được chấp thuận và những chuyến hàng cuối được so sánh , và nếu nó phản ứng lại một cách ngang với những cuộc kiểm tra thì điều đó cho thấy rằng việc thực hiện dưới những điều kiện bên ngoài sẽ được thỏa mãn.

 1. Tính dẻo dính
 2. Cách thử màu
 3. Độ bền màu
 4. Độ mờ đục
 5. Thời gian khô
 6. Độ dính và mềm dẻo
 7. Độ cứng
 8. Độ bóng
 9. Độ dày của lớp sơn
 10. Độ mịn hạt
 11. Độ chống nước
 12. Độ chống muối : BS 3900 Part F4
 13. Độ bền
 14. Dụng cụ đo thời tiết
 15. Việc kiểm tra trong sản xuất sơn