Chương 12 - Lỗi sơn và khắc phục

Chương này tạo ra phần kết luận của quá trình liên quan đến một đơn vị chuẩn hoạt động năm 1992 và nhằm mục đích xem xét những tình huống sai cùng với sơn. Có hai khu vực chính mà tại đó tình huống có thể sai: 1) Trong suốt hay ngau lập tức sau quá trình ứng dụng nơi đó lúy do về lỗi thường có thể được xác định. 2) Trong quá trình bảo quản thì có quá nhiều khó khăn để qui cho nguyên nhân gây ra lỗi.

 1. Sự phòng giộp do hơi ẩm
 2. Vài yếu tố tạo ra nguyên nhân lỗi sơn và sửa chữa
 3. Trong nhà máy
 4. Sơn sửa chữa
 5. Tránh hiện tượng phồng giộp trong phòng sơn
 6. Thời tiết
 7. Khuyết điểm bề mặt xuất hiện trong sửa chữa
 8. Phun ra sợi
 9. Mắt cá
 10. Sự hư hại của độ bám dính lớp phủ bên trong
 11. Lỗi tụ và chảy sơn
 12. Cặn bẩn trong sơn
 13. Độ bóng thấp
 14. Bề mặt khô ráp
 15. Bề mặt mềm